Ha utánfutót, alumíniumrámpát szeretne…. a TrailerMaxot keresse…

Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek


I. Általános rendelkezések


A jelen szerződési feltételek érvényesek a TrailerMax Utánfutó és Alumíniumrámpa Kereskedelmi Kft és Vásárlói között létrejött adás-vételi és szállítási szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés teljesítésének helye eltérő szerződéses kikötés hiányában az eladó székhelye, illetve telephelye, amelyet a felek a szerződéskötéskor írásban rögzítenek.
Minden, szerződésből eredő jogvita eldöntésére a felek kikötik értékhatártól függően a PKKB, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Ezen általános feltételek a továbbiakban az eladó és a vevő közötti minden újabb szerződés mellékletét képezi, illetve azokra is vonatkoznak, még akkor is, ha ezen újabb szerződések nincsenek összefüggésben a jelen jogügylettel.


II. Árak


Az eladó árlistáiban szereplő árak a nettó lista alapárak melyek euróban / Forintban vannak megadva, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a forgalomba helyezés költségeit. Az eladó fenntartja magának a jogot a tévesen megadott árak miatti megrendelések törlésére. A készleten lévő járművek árai a felszereltségtől függően az alapáraktól eltérhetnek. Az eladó hirdetéseiben az esetlegesen forintban megadatott árak az árfolyamváltozások függvényében változhatnak. Nem egyértelmű eladási ár megjelölése esetén az árak nettó módon értendők, az eladó székhelyén/telephelyén történő átadással. A vevőt árengedmény csak akkor illeti meg, ha a felek a szerződésben erre külön kitértek. Az eladó fenntartja magának az ár változtatás jogát arra az esetre, ha a beszerzési költségek (szállító gyár árai, árfolyamváltozás, átadási költség) a szerződés megkötése és az átadás időpontja között megváltoznak. A szerződés megkötésével esetlegesen felmerülő járulékos költségek, mint pl. illeték, bankköltség, ügyvédi, vagy közjegyzői költség, forgalomba helyezési költség stb. a vevőt terhelik.

 

III. Fizetési feltételek


A fizetést – eltérő megállapodás hiányában – átutalással vagy készpénzben kell teljesíteni a számlán feltüntetett számlaszámra, vagy az eladó pénztárába, illetve a készpénz átvételére felhatalmazott személy kezeihez. Átutalással történő fizetés esetén a teljesítés napja az összeg eladó számláján történő jóváírásának az időpontja. Késedelmes fizetés esetén az eladó a mindenkori jegybanki alapkamatláb kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.
Az esetben, ha a vevő a vételárat bankhitelből kívánja megfizetni, úgy a hitelt folyósító bank eladó felé megtett jogilag kötelező és feltétlen fizetési ígérvénye elegendő a vételár megfizetésének igazolására. Eladó azonban fenntartja magának a jogot, hogy további egy banki munkanapig függőben tartsa az ügyletet, a részére bemutatott okmányok hitelt érdemlő leellenőrzéséig. Az adás-vételi szerződés – ellenkező kikötés hiányában – érvényessége független attól, hogy vevő a kért hitelt megkapta-e vagy sem, így erre való hivatkozással a szerződéstől egyoldalúan nem állhat el. Eladó a szerződés meghiúsulása vagy a vevőnek felróható okból történő megszűnése esetén jogosult a bruttó vételár 5- %-nak megfelelő mértékű kötbért is érvényesíteni, melynek mértékében az adás-vételi (szállítási) szerződésben állapodnak meg. Megállapodás hiányában a kötbér mértéke 5 %.

 

IV. Teljesítési és szállítási határidő


Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a vétel tárgyát csak a vételár megfizetését követően bocsátja rendelkezésre.
A vételár teljes kifizetése után az eladó vevő kérésére külön nyilatkozatot állít ki a tulajdonjog átszállásáról, amelyet eladó haladéktalanul köteles kiadni.
Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási szerződésben megjelölt eszköz gyártótól történő
beszerzését csak akkor indítja, ha és amennyiben a vevő a foglalót megfizette vagy annak megfizetésére
vonatkozó kötelező banki ígérvényt adott.
A szerződésben megállapított szállítási határidő ettől a naptól kezdve kerül számításra.
Amennyiben az eladó egy ránézve kötelező szállítási határidőt túllépi abban az esetben automatikusan 30 napos póthatáridőt vállal. Ezidőn belül lemondott megrendeléseknél az eladó a már befizetett összeget nem köteles visszafizetni a vevőnek. A póthatáridő letelte után a 30 napot meghaladó mértékű késedelem esetén a vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és 5 % mértékű meghiúsulási kötbért kérni.
Az eladó a póthatáridő teljesítési késedelem után napi 1 ezrelékes mértékű késedelmi kötbér megfizetését vállalja.
Eladó a megrendelt áruban végrehajtott konstrukciós módosítások és formaváltoztatások jogát fenntartja, ami azonban nem eredményezheti a megrendelt eszköz használati értékének a csökkenését, vagy alapvető megváltozását.
A szerződésben a súlyra, méretekre, üzemeltetési költségekre, sebességre vonatkozó mindennemű leírás csak tájékoztató jellegű.

 

V. Átadás-átvételi feltételek

 

Az eladó a vevőt haladéktalanul értesíti a teljesítési készenlétről, amikor a vevő az áru elszállítására jogosult, illetve lehetősége van. Pótkocsi átvételére a vontatásra alkalmas járművel kell megjelenni. Kollegáink az átadásnál a szükséges információkat elmondják az átvevőnek.

De a vontatásra alkalmasság feltételeiről a gépkocsivezetőnek kell meg győződnie, hogy a közúti forgalomba a járműszerelvénnyel részt vehet e. ( Világítás, kapcsolási magasság,  a pótkocsi jól kapcsolódik e a vonógömbre , a vonógömb nincs e megkopva....)

 

VI. Jótállás, szavatosság, garancia, minőségi kifogás

 

Eladó új jármű értékesítése esetén az adás-vételi szerződésben, illetve a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően vállal szavatosságot, illetve jótállást, amely azonban csak Magyarország területén érvényes.
A jótállás csak a jármű gyártó cég és szállítói eredeti alkatrészeire vonatkozik.
A jótállás nem vonatkozik:
- a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre: gumiabroncsokra, izzókra, csapágyakra, stb.
- a pótkocsi túlterhelése következtében bekövetkezett károkra;
- a megengedett sebesség túllépésével kapcsolódó károsodásokra;
- a pótkocsit / rámpát nem a gyártó/forgalmazó álal adott kezelési utasítások megfelelően használták, illetve       szakszerűtlenül üzemeltették.
- a jogosulatlanul végrehajtott változtatások vagy átalakítások következtében létrejött károkra;
- a nem eredeti alkatrészek használatával kapcsolatos üzemzavarokra;
- a pótkocsi helyett más jármű bérbeadási költségének visszaadására vonatkozó jogára;
- hibás pótkocsi miatt elveszített haszon miatt fellépett követelésekre;
A jótállás a pótkocsikra 1 év.
A meghibásodott alkatrész vagy jármű szemrevételezése garanciai igény érvényesítéséhez az eladó telephelyén,
- vagy ha van ilyen az általa kijelölt szervizben is - lehetséges.
A szállításról minden esetben a vevőnek kell gondoskodnia és az ezzel kapcsolatos költségek is a vevőt terhelik.

- Minőségi kifogásolás.  Az utánfutók-pótkocsik a gyártótól telephelyünkre csomagolás nélkül érkeznek. A platós pótkocsik, autószállítók 4-5 darab egymásra rakodva. A kis utánfutók félig összeszerelve speciális raklapon - kalodában egymásra rakodva 8-10 darab. Ezeknek az utánfutóknak az alkatrészeit a plató belsejében helyezik el szállításhoz. Szinte lehetetlen, hogy a szállítás során ne keletkezen az utánfutó vázon, oldalfalakon vagy plató burkolatán esztétikai sérülés ( réteg levállási, réteglerakódási nyom vagy apró horpadás. )

Ezen esztétikai sérülések a pótkocsi műszaki állapotát nem befolyásolják. Az ügyfeleinknek lehetőségük van telephelyeinken az utánfutók megtekintésére, szemrevételezésre , kiválasztásra. Amennyiben csak átvételkor, forgalomba helyezés után tekinti meg az utánfutót / pótkocsit akkor már ezen sérüléseket nem tudjuk elfogadni minőségi kifogás / hibás teljesítés alapjául. Természetesen a sérüléseknek is  van egy észszerűségi határa mely már nem tartozik bele ebbe. Ha a sérülés mértéke meghaladja ezt a határt már mi előre  lecseréljük a sérült alkatrészt vagy értékcsökent árat ajánlunk fel.

 

Szakszerűtlen kezelésnek, üzemeltetésnek minősül:

 

- A pótkocsit / rámpát nem megfelelően tárolják.

- A meghibásodás észlelése után annak ellenére is tovább használják, ami további rongálódást idézhet / idéz      elő.

- A pótkocsi / rámpa túlterhelése  vagy nem rendeltetésszerű használata.

 

 

 VII. Forgalomba helyezési ügyintézések a vevő részére.

 

Az Eladó a Vevő kérésére a megvásárolt pótkocsi forgalomba helyezési ügyintézését külön díj ellenében elválalja. A forgalomba helyezési idők típustól függően eltérhetnek. Általános Forgalomba helyezési Engedéllyel (ÁFE) rendelkező pótkocsik esetében (HUMBAUR több típusa; NEPTUN összes típusa; STEMA több típusa, PONGRATZ L-AT 400 autószállító; LORRIES járműszállítók, AGADOS - VZ, DONA, ADAM; TEMARED féknélküli 1-2 tengely, jármű és gépszállítók; BÖCKMANN több típusa; ZASLAW féknélküli 1-2 tengely) ez az idő ezeknél a típusoknál ~5-6 munkanap, egyedi forgalomba helyezéseknél érdeklődjön elérhetőségeinken. Az ügyintézési idők általánosságban számolt idők melyek egyes esetekben eltérhetnek, különböző okok miatt (rendszer leállás, áramszünet..). ÁFE-val rendelkező pótkocsikat csak műszaki vizsgával együtt értékesítünk belföldre!    A forgalomba helyezési időket garantálni nem tudjuk!  Nincs lehetőségünk az ügyintézési idők gyorsítására. Cégünk mindent megtesz azért, hogy Vevőink a megvásárolt utánfutókat mielőbb forgalomba helyezve átvehessék.

 

Monor 2017.01.03

 

GDPR  -  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT.

 

Az Adatkezelő Azonosítása és Elérhetősége:

 

Adatkezelő:

 

TrailerMax Utánfutó  Kft, a továbbiakban "Adatkezelő", felelős az Ön személyes adatainak gyűjtéséért, tárolásáért és kezeléséért ezen a weboldalon.

 

Székhely:

 

TrailerMax Utánfutó Kft. 2365 INÁRCS, Külterület Hrsz:0173/41

Magyarország.

A postai cím megegyezik a székhellyel.

 

Kapcsolattartó E-mail Cím:

 

info@trailermax.hu

 

Kapcsolattartó Telefonszám:

 

+36/70-286-5917

 

 

Adatgyűjtés és -Kezelés Jogi Alapjai:

 

Hozzájárulás:

Az érintettek hozzájárulása alapján történő adatgyűjtés, amely során az érintettek önkéntesen és tudatosan kifejezik beleegyezésüket az adatkezeléshez. Az érintetteknek mindig lehetősége van visszavonni a hozzájárulásukat.

 

Szerződéskötés és Előzetes Megállapodások:

Az adatkezelési tevékenységek, amelyek szükségesek a szerződéskötéshez vagy előzetes megállapodások teljesítéséhez, ahol az érintett a fél vagy annak megbízottja.

 

Jogi Kötelezettség Teljesítése:

Az adatkezelés, amelyre jogszabályok kötelezik az adatkezelőt, és amelyeknek a jogi kötelezettségek teljesítését szolgálják.

 

Az Érintett Érdekeinek Védelme:

Az adatkezelés, amelyre szükség van az érintett vagy más természetes személy életét, testi épségét vagy vagyonát veszélyeztető helyzetek kezelése érdekében.

 

Nyilvános Érdek:

Az adatkezelés, amely az általános érdek vagy a közszolgáltatások ellátása szempontjából szükséges.

 

Törvényes Érdek:

Az adatkezelés, amely az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit szolgálja, feltéve, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem érvényesülnek ezekkel szemben.

 

 

Adatkezelés Céljai:

 

Számlázás és Pénzügyi Tranzakciók:

Az ügyfelek által vásárolt termékek vagy szolgáltatások számlázása és a pénzügyi tranzakciók kezelése érdekében.

Jogszabályi Kötelezettségek Teljesítése:

Az érvényben lévő jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése, például az adózási és pénzügyi előírásoknak való megfelelés.

 

Számla Nyilvántartás és Járműkísérő Papírok:

 

A TrailerMax számla nyilvántartást vezet és járműkísérőlapot kezel a vásárolt termékek és szolgáltatások számlázása céljából. Az e dokumentumokon szereplő személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint kifejezetten a számlázási célnak megfelelően kezeljük.

 

Személyes Adatok Gyűjtése és Felhasználása:

 

Az általunk gyűjtött személyes adatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint név, cím, - adás-vételi szerződéseken szükséges további személyes  adatok- ,telefonszám, adószám, alvázszám, számlaszám, e-mail cím és járműkísérőlap szám. Ezeket az adatokat kizárólag a számlázási folyamat, valamint az adózási kötelezettségek teljesítése érdekében használjuk fel.

 

Adásvételi és Meghatalmazás Dokumentumok:

Fontos kiemelni, hogy az adásvételi és meghatalmazási dokumentumokból nem tartunk meg egyetlen példányt sem. Az összes ilyen iratot biztonságosan és az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelünk és a forgalomba helyezés ügyintézésekor az Illetékes okmányirodán a jogszabályoknak megfelelően leadunk eredetiben.

 

 

Az érintettek Jogi Jogaik:

 

Hozzáférés:

Az érintettek jogosultak arra, hogy megtudják, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel róluk, és ezek pontos tartalmát.

 

Helyesbítés:

Amennyiben az érintettek személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joguk van azokat javítani vagy kiegészíthetni.

 

Törlés („Elfelejtés”):

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérelmükre az Adatkezelő törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat, különféle jogi alapokon.

 

Korlátozás:

Az érintettek bizonyos körülmények között jogosultak arra, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adataik kezelését.

 

Adathordozhatóság:

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat egy általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és más adatkezelőhöz továbbítsák.

 

Tiltakozás:

Az érintettek jogosultak tiltakozni a saját helyzetükre vonatkozó adatkezelés ellen, kivéve, ha az Adatkezelő jogos indokokat tud felmutatni az adatkezelésre.

 

Automatizált Döntéshozatal és Profilalkotás Elleni Jog:

Az érintettek jogosultak tiltakozni az olyan döntéshozatal ellen, amely kizárólag automatizált adatfeldolgozás eredményeként jön létre, beleértve a profilalkotást is.

 

 

Az Érintettek Hozzájárulása:

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az érintettek személyes adatok feletti ellenőrzését és jogait, és elkötelezett az adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartása mellett. Az érintettek beleegyezése kiemelkedő fontosságú azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

 

Hozzájárulás Kifejezése:

 

Az érintettek beleegyezése olyan személyes adatok kezelésére vonatkozik, amelyeket önkéntesen és tudatosan megosztanak velünk. Az érintetteknek minden esetben lehetősége van kifejezett beleegyezésüket megadni vagy visszavonni.

 

Hogyan Adhatják Meg a Hozzájárulást:

 

Az érintettek a beleegyezésüket kifejezhetik azáltal, hogy aktívan elfogadják az adatvédelmi nyilatkozatot vagy kifejezetten rákattintanak a beleegyezési jelölőnégyzetre, amennyiben ez elérhető.

 

Visszavonás Joga:

 

Az érintettek jogosultak bármikor visszavonni a beleegyezésüket, amennyiben úgy döntenek, hogy nem kívánnak továbbra is beleegyezni az adatkezelésbe. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát.

 

Beleegyezés Nyomon Követése:

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az érintettek által kifejezett beleegyezés nyomon követhető legyen, és dokumentálja az érintettek által adott és visszavont beleegyezéseket.

 

Az Adatkezelés Terjedelme:

 

Az Adatkezelő csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyekre az érintettek kifejezetten beleegyeztek, és csak a meghatározott célokra.

 

Hogyan Vonható Vissza a Hozzájárulás:

 

Az érintettek a beleegyezésüket bármikor visszavonhatják a [Kapcsolat] részen keresztül.

 

 

Adattovábbítás Tájékoztatás:

 

Járműkísérő Papírok és Személyes Adatok továbbítása az Okmányirodának:

 

Fontos tudni, hogy a járműkísérőlapokat és a személyes adatokat a TrailerMax továbbítja az illetékes okmányirodának a jogszabályoknak való megfelelés, illetve a pótkocsi tulajdonjogának és dokumentációjának rendezése érdekében.

 

Személyes Adatok Gyűjtése és Felhasználása:

 

Az általunk gyűjtött személyes adatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint név, cím, telefonszám, adószám, e-mail cím és járműkísérőlap szám. Ezeket az adatokat kizárólag a számlázási folyamat, valamint az adózási kötelezettségek teljesítése érdekében használjuk fel.

 

Adatmegőrzési Időszak:

 

A TrailerMax kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek személyes adatait csak annyi ideig őrzi meg ami szükséges a jogszabályoknak való megfeleléshez. Az adatmegőrzési időszak az adatokat a gyűjtés szükségességétől és az alkalmazandó jogszabályoktól függően változhat, beleértve az érintettekkel kötött szerződéseket, az alkalmazandó jogszabályi előírásokat vagy a vállalkozás jogos érdekeit. Az adatokat olyan időtartamig tároljuk, amennyire azt a jogszabályok előírják, például adózási vagy könyvelési kötelezettségek teljesítése érdekében.

 

 

Panaszok Elbírálásának Módja:

 

A TrailerMax elkötelezett az érintettek elégedettségének és jogainak védelmében. Ennek részeként gondoskodunk arról, hogy a panaszokat körültekintően és tisztességesen bíráljuk el az alábbi módon:

 

Panaszok Bejelentése:

 

Az érintetteknek lehetősége van panaszt benyújtani, ha úgy érzik, hogy személyes adataikat nem megfelelően kezelték. A panaszokat az [Kapcsolat] részen keresztül tehetik meg.

 

Elbírálás és Visszajelzés:

 

Az Adatkezelő azonnal megvizsgálja a beérkezett panaszokat, és minden szükséges intézkedést megtéve elbírálja azokat. Az érintettnek értesítést küldünk a panasz beérkezéséről, és tájékoztatást nyújtunk a panasz elbírálásának várható időtartamáról.

 

Részletek Kérése és További Információk:

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a panasz elbírálásához szükséges részletesebb információkat kérjen az érintettől. Az érintett e kérésekre a lehető leghamarabb válaszol.

 

Az Eljárás Tájékoztatása:

 

Az Adatkezelő részletesen tájékoztatja az érintettet az eljárás során tett lépésekről és döntésekről. Amennyiben szükséges, az érintettet konzultációra hívhatjuk.

 

Döntés és További Lépések:

 

Az Adatkezelő a panasz elbírálását követően döntést hoz, és értesíti az érintettet az eredményekről. Amennyiben az érintett nem elégedett az Adatkezelő által hozott döntéssel, további jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatjuk.

 

Jogorvoslati Lehetőségek:

 

Az érintett jogosult panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulni, amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő nem megfelelően járt el. Az adatvédelmi hatóság elérhetőségeit megtalálja a [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság] honlapján.

 

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a panaszokat igazságosan, gyorsan és hatékonyan bírálja el, és garantálja az érintettek jogainak tiszteletben tartását.

 

 

Biztonsági intézkedések:

 

A TrailerMax elkötelezett az érintettek személyes adatainak biztonságos kezelése és védelme mellett. Az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk az adatok védelme érdekében:

 

Tűzfal és Intrúziófelismerés:

A rendszerünket tűzfalakkal és intrúziófelismerési rendszerekkel védelmezzük a külső fenyegetések ellen.

 

Rendszeres Biztonsági Frissítések:

A rendszerünket rendszeresen frissítjük a legújabb biztonsági javításokkal és frissítésekkel a sebezhetőségek minimalizálása érdekében.

 

Jogosultságkezelés:

A felhasználói jogosultságokat szigorúan kezeljük, és csak azoknak az alkalmazottaknak biztosítunk hozzáférést, akiknek az szükséges a munkájukhoz.

 

Adatmentés és Visszaállítás:

Rendszeres adatmentést végzünk, és kialakítottunk egy visszaállítási folyamatot az esetleges adatvesztés esetén.

 

Felhasználói Felvilágosítás:

Az alkalmazottjainkat és minden érintett felet rendszeresen tájékoztatjuk az adatbiztonsági eljárásokról és a személyes adatok védelméről.

 

Incidenstészta Kezelés:

Kidolgoztunk egy incidenskezelési tervet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy azonnal és hatékonyan reagáljunk esetleges adatbiztonsági incidensekre.

 

A TrailerMax mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait a lehető legmagasabb szinten védelme alatt tartsa, és rendszeresen felülvizsgálja biztonsági intézkedéseit az aktuális fenyegetésekre való reagálás érdekében.

 

Az adatok biztonságának és védelmének módjáról is tájékoztatni kell, beleértve az alkalmazott biztonsági intézkedéseket.

 

 

Adatvédelmi Nyilatkozat Kamerarendszer Használatához:

 

Bevezetés:

Ez a GDPR Adatvédelmi Nyilatkozat (a továbbiakban: "Nyilatkozat") a TrailerMax által üzemeltetett kamerarendszer adatkezelésére vonatkozik. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az adatok gyűjtésének, tárolásának és kezelésének módját, valamint az érintettek jogait.

 

Kamerarendszer Célja:

Az általunk üzemeltetett kamerarendszer célja a [ingatlan biztonságának fenntartása, események felügyelete és dokumentálása].

 

Gyűjtött Személyes Adatok:

A kamerarendszer által rögzített adatok közé tartozhatnak olyan személyes adatok, mint [megfigyelt személyek külseje, mozgása], de a kamerarendszer nem képes azonosítani az egyes személyeket, hacsak azok nem hozzák magukkal azonosító jelzéseiket.

 

Adatkezelés Jogi Alapja:

Az adatkezelés jogi alapja az érintettek beleegyezése, valamint az adatkezelés a jogos érdekünkön alapul, beleértve a vagyonvédelmet és esetleges incidensek dokumentálását.

 

Adattovábbítás Tájékoztatás:

Az általunk gyűjtött adatokat harmadik felekkel nem osztjuk meg, hacsak nincs erre jogszabályi kötelezettségünk vagy szükségünk a jogaink védelmére.

 

Adatmegőrzési Időszak:

Az rögzített adatokat 15 nap időtartamig tároljuk, hacsak azok nem szükségesek jogi kötelezettségeink teljesítése, jogi védelem vagy egyéb jogos érdekünk miatt.

 

Érintettek Jogai:

Az érintettek jogosultak tájékoztatást kérni, hozzáférést kapni, helyesbíteni, törölni vagy korlátozni az adatokat, és panaszt emelni az adatkezelés ellen. Az érintettek jogosultak az adatok hordozhatóságára is.

 

Automatizált Döntéshozatal:

A kamerarendszer által rögzített adatok alapján nem hozunk automatizált döntéseket, beleértve a profilalkotást is.

 

Cookie-k és Nyomkövetés:

Az oldalunkon nem alkalmazunk cookie-kat vagy nyomkövetési technológiákat.

 

Biztonsági intézkedések:

Az adatok védelme érdekében szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, beleértve az adatok titkosítását, hozzáférési jogosultságok szigorú kezelését és rendszeres biztonsági auditokat.

 

Kapcsolat:

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy panasza van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megadott elérhetőségeink valamelyikén.

 

 

GDPR

Általános tájékoztatás a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendeletről

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - általános adatvédelmi rendelet

Mi a célja?
A GDPR az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) a személyes adatok védelmének erősítése a szankciók erejével való kikényszerítéssel és az adatok unión belüli áramlásának szabályozása.

Mikortól és kinek kötelező alkalmazni?
2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó a személyes adatoknak az Unióban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben végzett adatkezelésére.
A rendelet hatálya a „háztartási” adatkezelésen kívül minden adatkezelésre vonatkozik.

I. Fogalom meghatározás:
- „Érintett” minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli.
- Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható az érintett a WP29-es munkacsoport szerint még dinamikus IP cím is személyes adat tud lenni.;
Személyes adat például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatok.
- WP29-es munkacsoport: Az adatvédelmi irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport mely az Európai Tanács mellett dolgozik és összehangolja a tagállami felügyeleti hatóságok tevékenységét. http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/
- Adatkezelő: Természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokat kezeli.
Adatkezelő minden olyan személy vagy szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
- Adatfeldolgozó: Az a személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Például archiváláshoz vagy számlázáshoz igénybe vett szoftver üzemeltetője, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezet, stb.
- Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
- Felügyeleti hatóság: Egy tagállam által az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

II. Alapelvek:
- Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
– A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni - Célhoz kötöttség
– A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
- Adattakarékosság
– A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk
- Pontosság
– A személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlendők vagy helyesbítendők
- Korlátozott tárolhatóság
– A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé Integritás és bizalmas jelleg
– Biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
- Elszámoltathatóság
– Az adatkezelőnek kell bizonyítani tudni, hogy az adatkezelése megfelel a G vonatkozó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat a rendelet a személyes adatok különleges kategóriáján kívül, külön szabályozza.
Ezek kezelésére abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik, vagy ha az adatkezelést az érintett jogai és szabadságai tekintetében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Mit jelent az adatkezelés?
A személyes adatokon vagy adatállományokon, az alkalmazott technológiától függetlenül végzett bármely művelet, így például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Mikor jogszerű az adatkezelés?
A meghatározott céllal, jogalappal és tárolási idővel rendelkezik az adott adatkezelési folyamat. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
– az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Mit jelent az adatvédelmi incidens?
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, például személyes adatok megküldése téves e-mail címre vagy a nyilvántartások szervezett külső támadása.
Az incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az adatvédelmi incidens személyek jogaira gyakorolt hatását, hogy jár-e kockázattal vagy a besorolása magas kockázatú, mindig az adatkezelőnek kell mérlegelnie.

 

 

 

Monor 2022. május 21.

 
TrailerMax a Facebookon

TrailerMax Youtube csatorna